Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và tiết lộ cũng như sử dụng thông tin cá nhân. Phần sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập:
  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ email, và địa chỉ cụ thể khi khách hàng đăng ký dịch vụ trên trang web. Mục đích thu thập là để liên lạc, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin:
  Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng để:
  • Liên hệ xác nhận và thực hiện các dịch vụ vệ sinh.
  • Gửi thông tin khuyến mãi và cập nhật dịch vụ.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin:
  Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự xóa thông tin cá nhân. Còn lại, dữ liệu sẽ được bảo quản trên máy chủ của công ty.
 4. Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân:
  • Chúng tôi cam kết thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối.
  • Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng trong phạm vi đã thông báo; không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của khách hàng.
  • Sử dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin khỏi truy cập trái phép.
 5. Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân:
  • Yêu cầu truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân.
  • Yêu cầu ngừng gửi thông tin khuyến mãi.
  • Yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân.
 6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân:
  Khi có vấn đề hoặc khiếu nại về thông tin cá nhân, khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc email của công ty. Chúng tôi cam kết phản hồi và xử lý khiếu nại trong thời gian sớm nhất.
 7. Thông tin liên hệ:
  Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ:
  • Địa chỉ: 260/37A Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0932969910
  • Email: info@nhasachdanang.com

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư hoặc công ty của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công Ty Nhà Sạch Đà Nẵng (NHASACHDANANG)
Địa chỉ: 260/37A Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0932969910
Email: info@nhasachdanang.com