Hợp đồng cung cấp tạp vụ văn phòng

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch, tạp vụ văn phòng tại Đà Nẵng)

Số …../2022/SA-HNC

– Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qui định thi hành Luật thương mại kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

– Căn cứ vào bộ luật dân sự được nước Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006

– Căn cứ yêu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2022, đại diện 2 bên gồm có:

BÊN A              : ……………

Đại diện              : ……………………………………           Chức vụ: ………………..

Địa Chỉ               : …………………………..

Điện thoại        : ………………………         

Mã số thuế        : …………………….

BÊN B             :

Đại diện            : Ông CHUNG               Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ             : Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Email                   :

Điện thoại            :             DĐ :

Số tài khoản       :

Tên TK              :

Hai bên đã cùng nhau thống nhất ý kiến và đồng ý ký kết Hợp Đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch định kỳ với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ vệ sinh bao gồm:

1. Nhân công  làm vệ sinh :

    Số lượng: 01 (một) nhân sự

2. Địa điểm:  Hải Phòng, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

3. Thời gian làm việc: Từ thứ 02 đến sáng thứ 07 hằng tuần (Trừ các ngày chủ nhật và lễ, tết).  

4. Thời gian làm việc:

Công ty bố trí thời gian làm việc 8h/ngày để đảm bảo công việc

(Bắt đầu từ 6h – 10h và Chiều 13h – 17h)

5. Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày …./…./2022 đến …./…../2023

6. Nội dung công việc:

+ Nhân công sẽ đảm nhiệm công tác vệ sinh nhà bên A theo yêu cầu.

+ Thực hiện công việc vệ sinh hàng đảm bảo sạch sẽ cơ quan của bên A:

Bao gồm: Thời gian làm việc bắt đầu từ 6h -8h đảm bảo hoàn tất 2 tầng bao gồm lau bàn và lau sàn để nhân viên vào làm sau đó sắp xếp các công việc khác xem kẻ làm trong ngày.

 • Làm sạch sàn nhà, cửa, lau kính, bàn ghế làm việc nhân viên, ly tách, các thiết bị vi tính trong văn phòng và làm tất cả các việc vệ sinh sạch sẻ trong công ty theo yêu cầu của bên B trong thời gian làm việc.
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường trong phạm vi công ty sạch sẻ, tươm tất.
 • Kiểm tra giấy vệ sinh để thay thường xuyên, tưới cây cho văn phòng (nếu có)

Khu vực thực hiện nêu trên có thể tăng hoặc giảm từng thời kỳ hai bên sẽ thống nhất bằng văn bản, chi phí liên quan đến việc tăng, giảm khu vực thực hiện sẽ được 2 Bên thỏa thuận và thồng nhất bằng văn bản.

Hợp đồng tạp vụ văn phòng

3. Dịch vụ phát sinh trong các ngày nghỉ, ngày lễ…

 • Chi phi nhân viên làm thêm giờ, báo giá tạp vụ văn phòng theo buổi hoặc ca đêm được tính 1.5 lần so với bình thường.
 • Chi phí ngày nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, được tính 02 lần so với ngày bình thường.
 • Chi phí ngày nghỉ Lễ, Tết nếu đi làm được tính 03 lần so với ngày bình thường.
 • Chi phí vật tư vệ sinh:  Giấy vệ sinh, bao đựng rác, nước rửa tay……

ĐIỀU 2: YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Bên B bảo đảm cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày với chất lượng đáp ứng yêu cầu của Bên A và được hai bên thống nhất ở bảng báo giá trước.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Phí dịch vụ:
STTDIỄN GIẢIĐVTSỐ LƯỢNGĐ. GIÁ (VNĐ)THÀNH TIỀN (VNĐ)
01Vệ sinh làm sạch văn phòngTháng01x.000.000x.000.000
TỔNGx.000.000
VAT (8%)xx0.000
TỔNG CỘNG THANH TOÁNx.x80.000
 • Thuế VAT 8% áp dụng năm 2022. Mức thuế 10% áp dụng khi nhà nước ban hành chính sách mới về Thuế.
 • Phí dịch vụ trên được cố định không thay đổi trong suốt thời hạn của hợp đồng.
 • Chi phí trên là chi phí theo tháng, lễ tết được nghỉ theo lịch nhà nước
 • Phí dịch vụ trên đã bao gồm chi phí nhân công, bảo hiểm y tế, đồng phục, ma chay, cưới hỏi, đau ốm, quà tết cho nhân viên…. và các chi phí quản lý liên quan.
 • b. Phương thức thanh toán:

–     Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản và bằng tiền Đồng Việt Nam vào tài khoản của Bên B.

–     Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cho bên B trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

 1. Trách nhiệm Bên A:
 2. Tạo điều kiện tốt để Bên B thực hiện hợp đồng cung cấp tạp vụ văn phòng này đúng thời gian và sẽ không gây ra các khó khăn cho Bên B trong khi thực hiện hợp đồng này.
 3. Thanh toán tiền dịch vụ cho Bên B đúng hạn và đầy đủ như quy định của hợp đồng.
 4. Trách nhiệm bên B.
 5. Tổ chức nhân lực thực hiện công việc theo đúng số lượng, chất lượng và thời gian Bên A yêu cầu, đảm bảo luôn hoàn thành tốt công việc. Trường hợp nhân sự bên B nghỉ đột xuất thì B phải có phương án thay thế kịp thời và phải đảm bảo thời gian làm việc.
 6. Bảo đảm nhân viên của mình tuyệt đối tuân thủ các quy định nội bộ của Bên A và các quy định chung về an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tính bảo mật trong công việc của Bên A.
 7. Trường hợp nhân viên bị ốm đau, tai nạn đột xuất sẽ bố trí người làm kịp thời sau 3 tiếng.
 8. Đổi nhân sự theo yêu cầu của Bên A nếu nhân sự của bên B không đáp ứng chất lượng và thời gian làm việc. Thời gian đổi nhân sự thông báo trước 7 ngày.
 9. Nhân viên bên B không được phép mang bất kỳ tài liệu giấy tờ hay tài sản ra khỏi cơ quan khi chưa được sự cho phép của bên A.
 10. Chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những tổn thất, thiệt hại về người và tài sản mà Bên A phải gánh chịu do nhân viên Bên B gây ra.
 11. Bên B có trách nhiệm bảo quản dụng cụ, hóa chất tiết kiệm.
 12. Không được chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý của bên A.
 13. Trách nhiệm chung:
 14. Hai bên có trách nhiệm thông báo chính thức cho nhau về việc thực hiện hợp đồng.
 15. Bên nào vi phạm bất kỳ quy định nào của hợp đồng này mà không báo trước hoặc trao đổi với bên kia sẽ phải bồi thường cho bên kia các thiệt hại gây ra bởi vi phạm đó.
 16. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng phải báo trước 30 ngày mà không phải bồi thường hợp đồng.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

  –    Hợp đồng này có hiệu lực từ  …/…../2022  đến …./…/2023 và sẽ hết hiệu lực khi hai bên thỏa thuận thanh lý hợp đồng.

  –    Khi hợp đồng hết hạn, nếu xét thấy cần thiết hai bên sẽ tiến hành thương lượng về việc gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn hợp đồng phải được tiến hành chậm nhất là 07 (bảy) ngày trước ngày hết hạn hợp đồng.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT HỢP ĐỒNG.

–    Trong quá trình làm việc và kể cả khi Hợp đồng kết thúc. Bên B không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào gây phương hại cho Bên A. Bên B có trách nhiệm đảm bảo nhân sự của mình cũng tuân thủ các điều khoản trên

–    Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào của Bên A bị tiết lộ bởi  nhân viên Bên B

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

     –    Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra do có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này, hai bên cùng nhau ngồi lại bàn bạc giải quyết. Nếu hai bên không giải quyết được thì sẽ đưa ra Toà án Kinh tế TP Đà Nẵng có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của Tòa án là cơ sở để 2 bên thực hiện, bên thua phải chịu hoàn toàn chi phí.

    –     Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01(một) bản và bên B giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP TẠP VỤ VĂN PHÒNG

DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ HÓA CHẤT CUNG CẤP BỞI CÁC BÊN

STTHạng mụcSố lượngMục đích sử dụng
DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ HÓA CHẤT CUNG CẤP BỞI BÊN B
I/ Dụng cụ  (Cung cấp để làm hàng ngày) 
1Giỏ / làn đựng đồ làm vệ sinhTheo nhu cầu sử dụng 
2Găng tay, đồ bảo hộTheo nhu cầu sử dụng 
3Cây lau sàn sanhoTheo nhu cầu sử dụng 
4 Xô đựng nướcTheo nhu cầu sử dụng 
5Dụng cụ lau kínhTheo nhu cầu sử dụng 
6Chổi nhựa, Xúc rác, chổi đótTheo nhu cầu sử dụng 
II/Hóa chất  (Cung cấp khi cần xử lý 1 số vết bẩn cứng đầu)
1GiftHóa chất lau sànXuất xứ Việt Nam
2SunlightHóa chất lau sànXuất xứ Việt Nam
33M Stainless Steel CleanerTẩy vết bẩn InoxXuất xứ Việt Nam
4120F FloraHóa chất khử mùiXuất xứ Malaysia
5GiftHóa chất lau kínhXuất xứ Việt Nam
6OmoBột giặt tẩy khăn, cây lauXuất xứ Việt Nam
7G200Tẩy đa năng AcidXuất xứ Malaysia
III/ Khăn
1Khăn lauTheo nhu cầu sử dụngLau các thiết bị
2Khăn ướt có cồn (nếu có)Theo nhu cầu sử dụngKhử trùng các bề mặt
IV/ Vật tư tiêu hao và các cung cấp khác được cung cấp bởi Bên A 
1Xà bông rửa tay/nước rửa tay, khăn lau tay và giấy vệ sinh (nếu cần)Theo nhu cầu sử dụng 
2Bao đựng rác, thùng rácTheo nhu cầu sử dụng 
3Bột cloramin BTheo nhu cầu sử dụngKhử trùng các bề mặt
4Điện, nước trong Phạm vị cung cấp dịch vụTheo nhu cầu sử dụng 
5Phòng kho để lưu giữ hóa chất vệ sinh, máy móc, trang thiết bịTheo nhu cầu sử dụng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *